Sunday, April 12, 2009

Hunger-2


This work published in a Turkish humor magazine named ŞARLO. (Bu çalışma Şarlo adlı Türk mizah dergisinde yayınlandı.)

No comments: