Friday, December 17, 2010

toonpol.com The first International cartoon exhibition 2010 - Izmir


Bu sergi, iyi bilinen bir karikatür topluluğu toonpol.com'un gerçek dünyadaki ilk uluslararası sergisidir. Sergi, BKM (Buca Belediyesi Kültür Merkezi)'nde 15 Ekim 2010 cuma günü pek çok ülkeden dünya çapında 58 karikatüristin toplam 58 karikatürü ile açıldı. Açılış Buca Belediye Başkanı sayın Ercan Tatı tarafından saat 18.00 da yapıldı. Sergi açılışında; İzmirli Karikatürcüler Birol Çün, Eray Özbek, Ercan Baysal, Sezer Odabaşıoğlu, Turan İyigün, çok sayıda öğretmen, 9 Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim görevlileri, Üniversite öğrencileri, doktorlar ve avukatlar konuklar arasındaydı.

This is the first international exhibition in a "real-world" of toonpool.com that very well known an online cartoon community. The exhibition opened in BKM ( Buca municipality cultural center) at 15 October 2010 in Izmir/ Turkey with total 58 cartoons of great 58 worldwide cartoonists from many nations. The opening done by Ercan TATI who the mayor of Buca-Izmir at 18.00h. Many interested people, cartoonists from Izmir Birol Çün, Eray Özbek, Ercan Baysal, Sezer Odabaşıoğlu, Turan Iyigün, prelectors of universities ( 9 Eylul University and Izmir High Technology Institute ), many teachers, doctors, lawyers and the students of university were among guests in the opening.

No comments: