Saturday, April 30, 2011

Target is humanity!

It is related to the demolition of the monument to humanity by the goverment party in Turkey. ( Bulb is emblem of the government party. ...and we are only country that blacken with the bulb. ) ;)

O Türkiye'deki hükümet partisi tarafından insanlık anıtının yıkılması ile ilgilidir. ( Ampul hükümet partisinin amblemidir. ...ve biz ampulle kararan tek ülkeyiz.)

No comments: