Thursday, May 14, 2015

Scream

STOP CHILD ABUSE! ( Çocuk istismarını durdur! )

 If you suspect a child is being abused, Never remain silent!! You may be only person who can help her/him. Your actions can save a life.

Bir çocuğun istismar ediliyor olduğuna dair şüpheniz varsa asla sessiz kalmayın! Siz ona yardım edebilecek tek kişi olabilirsiniz. Hareketiniz bir hayat kurtarabilir.

No comments: