Thursday, January 7, 2016

Chevron Oil Spill

Chevron Oil Spill in Ecuador
The Chevron oil spill in the Ecuadorian rainforest is one of the biggest environmental disasters in world history. More than 30.000 indigenous people and farmers are exposed to the poisonous spills. In 2011, the Supreme Court in Ecuador ordered Chevron to pay more than 9 billion US dollars to compensate the victims and to cleanup of their lands. However, Chevron refuses to pay and has promised the victims “a lifetime of law suits”. CM

Chevron Petrol Sızıntısı
Ülkemizde de Karadeniz'de 2013 ten beri petrol aramaları yapan dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Chevron, 2006 yılından beri Ekvador Yağmur Ormanlarını petrol sızıntısı ile kirletmekte. Bu sızıntı, dünya tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biridir. 30.000'den fazla yerli halk, canlılar ve çiftçiler zehirli atıklara maruz kalmaktadır. 2011 yılında, Ekvador Anayasa Mahkemesi Chevron Petrol Şirketini mağdurlara tazminat ve topraklarının temizlenmesi için 9 milyar dolardan fazla ödemeye mahkum etti. Ancak, Chevron ödemeyi reddediyor ve mağdurlara davanın "bir ömür boyu" süreceği sözünü veriyor.

No comments: