Sunday, May 22, 2016

Escape ( Kaçış)

Freedom for the girls living in Islamic countries!
“Güçlü Kız Çocukları, Güçlü bir Dünya: yoksulluğa, eşitsizliğe ve cinsiyet ayrımcılığına son”

No comments: